Na het maken van een afspraak worden uw gegevens opgenomen inclusief E-mailadres. U ontvangt dan indien nodig per mail een vragenlijst. Deze vragenlijst mailt u retour. Met uw ingezonden gegevens kan een eerste inventarisatie van uw klachten worden gemaakt. De osteopaat maakt voorafgaand aan uw afspraak hiervan een eerste analyse en zal op het eerste consult eventuele onduidelijkheden of aanvullende vragen bespreken. Indien wordt afgesproken dat deze E-mail inventarisatie niet nodig is worden deze gegevens besproken tijdens het eerste contact.

Na het vraaggesprek en inventarisatie van uw klachten volgt een lichamelijk onderzoek. Dit beperkt zich niet uitsluitend tot de regio van uw klachten. Vanwege de visie van de osteopathie, de samenhang en relaties van structuren met uw problematiek wordt u totaal onderzocht. De vragenlijst, de anamnese tijdens het eerste consult en het onderzoek leiden tot een conclusie en plan van aanpak. Dit wordt uitvoerig met u besproken. Het is belangrijk dat u begrijpt waar de kern van uw problematiek zit, en welke oplossingen daarvoor kunnen worden aangeboden. Dit wordt ook uitvoerig met u doorgenomen. Indien u akkoord gaat met het plan van aanpak tekent u om redenen van privacy, de regels en mogelijkheden van osteopathie en bescherming van het beroep, daartoe een formulier.

Daarna start bij het eerste consult de fysieke behandeling indien nodig. De vervolgconsulten sluiten aan op het plan van aanpak.